Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Hobbyist JohanMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 231 Deviations 1,534 Comments 8,747 Pageviews
×

Newest Deviations

Assasin by Johan01-chan Assasin :iconjohan01-chan:Johan01-chan 3 6 Lac Troi by Johan01-chan Lac Troi :iconjohan01-chan:Johan01-chan 13 12 My quotes by Johan01-chan My quotes :iconjohan01-chan:Johan01-chan 3 3 312017 by Johan01-chan 312017 :iconjohan01-chan:Johan01-chan 8 2 Ruby by Johan01-chan Ruby :iconjohan01-chan:Johan01-chan 18 3 Come on by Johan01-chan Come on :iconjohan01-chan:Johan01-chan 7 3 Ooohhhhh by Johan01-chan Ooohhhhh :iconjohan01-chan:Johan01-chan 3 1 No comment 2 by Johan01-chan No comment 2 :iconjohan01-chan:Johan01-chan 10 1 Pack Happy Lunar New Year by Johan01-chan Pack Happy Lunar New Year :iconjohan01-chan:Johan01-chan 29 43 Love by Johan01-chan Love :iconjohan01-chan:Johan01-chan 5 12 No name 1 by Johan01-chan No name 1 :iconjohan01-chan:Johan01-chan 7 1 Quote1 by Johan01-chan Quote1 :iconjohan01-chan:Johan01-chan 2 8 Render By Johan01-chan #67 by Johan01-chan Render By Johan01-chan #67 :iconjohan01-chan:Johan01-chan 16 2 Well by Johan01-chan Well :iconjohan01-chan:Johan01-chan 11 8 No comment by Johan01-chan No comment :iconjohan01-chan:Johan01-chan 13 43 PSD#001 by johan01-chan by Johan01-chan PSD#001 by johan01-chan :iconjohan01-chan:Johan01-chan 11 17

Commissions

Mix text
Do you want a mix text art ? just donate for me 30 points and I will make it for you , only for you !!! If you want PSD , I will send for you !!! <3 Llama Emoji-10 (Shy) [V1] 


Bạn có mún một cái art mix text ? Donate cho tớ 10 points và tớ sẽ làm nó cho bạn , chỉ cho một mình bạn thôi đó :v. Nếu bạn muốn PSD , tớ cũng sẽ gửi cho bạn lun !!!
Signature Banners
Do you want a Signature Banners art ? just donate for me 10 points and I will make it for you , only for you !!! If you want PSD , I will send for you !!! <3 Llama Emoji-10 (Shy) [V1] 
Bạn có mún 1 art Signature Banners ? Chỉ cần donate cho tớ 10 points tớ sẽ làm cho cậu , chỉ một mình cậu thôi :v . Nếu bạn mún psd , tớ cũng sẽ gửi lun !

Activity


Assasin
 I cannot see the credit of the render !!! Sorry for that !!!  .  Credits for all resources used goes to its respective owners
 Đừng nói túi bít nó tởm lợm mà :v . 30 phút uổng phí của cuộc đời :v 
Loading...
Làm biếng design quá . Ai tạo động lực đi :v
Lac Troi
Credit : :iconaquasixio:. I cannot see the credit of the render !!! Sorry for that !!! 

                              Tự nhiên cảm thấy lạc trôi :v . Lâu quá des bí ý tưởng làm đại @@@
Loading...
My quotes
                                                                               My quotes 
                                                    My English is not good .  Maybe I can have problems . Sorry for that !
                                                          My quotes is not professional . It is easy to make but It is had a lot of things !!!
Loading...
Đêm nay sẽ là đại hội của làm art quotes tình cảm tào lao của tớ . Hi vọng có người quan tâm !!! Chủ đơn giản lắm " Một ngày đáng thương của một kẻ vô cảm "
My art is bad , right ? Can you give me you opinion ??? Thanks !

deviantID

Johan01-chan's Profile Picture
Johan01-chan
Johan
Artist | Hobbyist | Design & Interfaces
Vietnam

Donate

Johan01-chan has started a donation pool!
321 / 500
- If you like my artwork, can you watch me and donate points for me!!!!

1-10 points : 1 Watch + 5 Fav
11-20 points : 1 watch and + 10 Fav
21-30 points : 1 watch + 25 Fav + 1 Llama
31 - 40 points : 1 watch + 40 Fav + 1 Llama or 1 watch + 1 PSD
.....

You must be logged in to donate.

Comments


Add a Comment:
 
:iconat-yomiko:
AT-Yomiko Featured By Owner 3 days ago  Student Interface Designer
- thanks for the watch <3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Apr 8, 2017  Student Artisan Crafter
Thăm :v
Reply
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Mar 22, 2017
- Tớ qua Johan nhé =)
Reply
:iconelline-rosanne:
Elline-Rosanne Featured By Owner Mar 20, 2017  Student Interface Designer
- Mình biết hối thế này là không hay chút nào nhưng liệu bạn có thể sent pack fav.me/daww634 cho mình không ạ? Mình đang cần lắm mà chờ lâu quá chả thấy bạn sent gì cả...
Reply
:iconjohan01-chan:
Johan01-chan Featured By Owner Mar 21, 2017  Hobbyist Interface Designer
Sorry bạn tại bữa giờ bận học nên ít có thời gian on DA mình sẽ sent ngay . Check note !!!
Reply
:iconelline-rosanne:
Elline-Rosanne Featured By Owner Mar 21, 2017  Student Interface Designer
- Cảm ơn bạn ^^
Reply
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Mar 19, 2017
- Làm quen được không ạ?
Reply
:iconjohan01-chan:
Johan01-chan Featured By Owner Mar 21, 2017  Hobbyist Interface Designer
Được bạn . Mình tên là Johan
Reply
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Mar 22, 2017
Mình gọi bạn bằng tên nhé?
Reply
:iconjohan01-chan:
Johan01-chan Featured By Owner Mar 22, 2017  Hobbyist Interface Designer
Được chứ !!!
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: