Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Hobbyist JohanMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 272 Deviations 2,543 Comments 14,528 Pageviews
×

Newest Deviations

Poison by Johan01-chan Poison :iconjohan01-chan:Johan01-chan 18 3 Elsa by Johan01-chan Elsa :iconjohan01-chan:Johan01-chan 24 5 Together by Johan01-chan Together :iconjohan01-chan:Johan01-chan 17 1 Omg by Johan01-chan Omg :iconjohan01-chan:Johan01-chan 23 4 Render By johan01-chan by Johan01-chan Render By johan01-chan :iconjohan01-chan:Johan01-chan 8 2 ( Share psd perfect ) I am fine by Johan01-chan ( Share psd perfect ) I am fine :iconjohan01-chan:Johan01-chan 35 83 PSD Coloring By johan01-chan #1 by Johan01-chan PSD Coloring By johan01-chan #1 :iconjohan01-chan:Johan01-chan 3 2 Study Magic by Johan01-chan Study Magic :iconjohan01-chan:Johan01-chan 16 18 Quotes #1 by Johan01-chan Quotes #1 :iconjohan01-chan:Johan01-chan 8 4 Up by Johan01-chan Up :iconjohan01-chan:Johan01-chan 16 1 Sweet by Johan01-chan Sweet :iconjohan01-chan:Johan01-chan 9 3 Boy love by Johan01-chan Boy love :iconjohan01-chan:Johan01-chan 9 0 Collaboration By Teprieu and Johan01-chan by Johan01-chan Collaboration By Teprieu and Johan01-chan :iconjohan01-chan:Johan01-chan 5 21 Headshot by Johan01-chan Headshot :iconjohan01-chan:Johan01-chan 9 2 Straight by Johan01-chan Straight :iconjohan01-chan:Johan01-chan 15 9 I want to see by Johan01-chan I want to see :iconjohan01-chan:Johan01-chan 23 15

Commissions

Sign
Do you want a Signature Banners art ? just donate for me 10 points and I will make it for you , only for you !!! If you want PSD , I will send for you !!! <3 Llama Emoji-10 (Shy) [V1]
Bạn có mún 1 art Signature Banners ? Chỉ cần donate cho tớ 10 points tớ sẽ làm cho cậu , chỉ một mình cậu thôi :v . Nếu bạn mún psd , tớ cũng sẽ gửi lun !
Mix text
Do you want a mix text art ? just donate for me 10 points and I will make it for you , only for you !!! If you want PSD , I will send for you !!! <3 Llama Emoji-10 (Shy) [V1] 


Bạn có mún một cái art mix text ? Donate cho tớ 10 points và tớ sẽ làm nó cho bạn , chỉ cho một mình bạn thôi đó :v. Nếu bạn muốn PSD , tớ cũng sẽ gửi cho bạn lun !!!

deviantID

Johan01-chan
Johan
Artist | Hobbyist | Design & Interfaces
Vietnam
Welcome to my page
My name is Johan
My favorite is design but is not beautiful artwork
Hope you like my artwork
Thanks for reading
My zing : me.zing.vn/u/johan.shop.anime?…

Activity


Sao nhiều bạn để ava với đặt tên giống nhau thế ??? Làm nhìn nhầm hoài @@@
Ngồi tự mò ý tưởng khó lắm phải không :v 
Giờ sẽ ít làm mấy art Sign nữa :v Mà sẽ chú tâm vào mấy thứ khác :v !!!
Elsa
I made it 
Just for fun
Hope you like it !!!
If you want to use my stock inside of deviantART: 

Bullet; White You have to send me the link to the deviation.
Bullet; White You have to credit my stock gallery in the description of your deviation.
Bullet; White You can sell your works as DeviantPRINTS
Bullet; White You are not allowed to use my stock for premade backgrounds except with my permission.

Bullet; Red If you want to use my stock outside of deviantART: 

Bullet; White You can post your work outside of DeviantART just credit me! (example: Images by: A. Landgraf)
Bullet; White You have to send me the link to your Artwork
Bullet; White You need my permission for commercial use. 

Bullet; Red This is forbidden: 

Bullet; White Don't use my stock for illegal, racist, pornographic or violence works.
Bullet; White You're not allowed to post my unedited stock on any website or claim them as your own ( credit wyonet)
Loading...

Donate

Johan01-chan has started a donation pool!
342 / 500
- If you like my artwork, can you watch me and donate points for me!!!!

1-10 points : 1 Watch + 5 Fav
11-20 points : 1 watch and + 10 Fav
21-30 points : 1 watch + 25 Fav + 1 Llama
31 - 40 points : 1 watch + 40 Fav + 1 Llama or 1 watch + 1 PSD
.....

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Jun 28, 2017, 5:20:27 AM
  10
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Jun 3, 2017, 8:45:05 AM
  1
 • :iconmikane-min:
  Mikane-Min
  Donated Jun 2, 2017, 1:41:28 AM
  10
 • :iconkarjk:
  KarJK
  Donated Jan 6, 2017, 6:30:03 AM
  1
 • :iconkobawashi:
  Kobawashi
  Donated Jan 3, 2017, 5:34:34 AM
  14
 • :iconaneurysmguy:
  AneurysmGuy
  Donated Aug 17, 2016, 3:48:22 AM
  15
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Aug 7, 2016, 8:24:59 AM
  3
 • :iconirina-orange:
  irina-orange
  Donated Jul 31, 2016, 1:54:39 PM
  23
 • :iconkorinpcv2k3:
  KorinPcv2k3
  Donated Jul 31, 2016, 3:07:06 AM
  30
 • :iconoblivion90513:
  Oblivion90513
  Donated Jul 18, 2016, 12:51:26 PM
  22
Ờ ukm . Tại vì ở không chả biết gì làm nên giờ mở request mong mấy bợn ủng hộ :v !!! Trước khi vào báo trước all những request tớ sẽ des theo style dạng art này ( Ý là style dạng này chứ ko phải render , tông màu , res như vậy đâu :v . cái dạng nhìn nó mềm mượt nhưng ko mềm mượt , chiếu chiếu đui mắt giống cái ở dưới :v ) 
Flowers by Johan01-chan


Tới cái bảng đăng ký :v 
. Giờ là cái BĐK 
. Name : 
. Link render : 
. Quan hệ với tớ : 
. Nhận xét về style art mới của tớ :v : À mà chỉ nhận 7 bạn thôi nha :v . Tại làm biếng lắm Có một tin đặc biệt là khi finish hết 7 art đó thì có khả năng tớ sẽ share psd của vài art trong đó cho mọi người :v !!! 


Only Signature thôi nhé :v !! Tại mấy bạn chưa thấy scrap tớ làm ghê gớm ra sao đâu @@@ 

Hope you support me ( v ~ ) 


Comments


Add a Comment:
 
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 1 hour ago
Ghé Johan
Reply
:iconascouple:
aScouple Featured By Owner 10 hours ago  Student Interface Designer
oh đây là ai nhỉ ;;A;;
Reply
:iconrd-a:
RD-A Featured By Owner 17 hours ago  New Deviant Student Traditional Artist
- Tao ghé :'))
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 20 hours ago
Mình đã quay lại và ăn hại hơn xưa ;v; Bạn ơi, bạn còn nhớ đã hứa gì với mình không nhỉ =w= Tiện thể, mình ghé~
Reply
:iconanako-da:
Anako-DA Featured By Owner 21 hours ago  Student
- Qua câng!~ :v
- Mơn câng đã watch!~ =v=
Reply
:iconweiijames:
WeiiJames Featured By Owner 1 day ago  New Deviant Hobbyist Interface Designer
Hi bạn Yohan !
Reply
:iconjohan01-chan:
Johan01-chan Featured By Owner 1 day ago  Hobbyist Interface Designer
Hé lồ anh :v 
Reply
:iconay-k:
AY-K Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
Qua gái <3
Reply
:iconjohan01-chan:
Johan01-chan Featured By Owner 1 day ago  Hobbyist Interface Designer
Gái cảm ơn anh :v 
Reply
:iconteprieu:
TepRieu Featured By Owner 1 day ago
Em qua <3
Reply
Add a Comment: